Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Lễ Quốc Khánh

| 02 Th.9 2020

 

KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2020)

 

 

Ngày 02/9/1945, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình, trước đông đảo quần chúng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời, trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Trong mùa thu lịch sử ấy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã mở ra một kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên người dân Việt Nam có thể ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Nhìn lại chặng đường 75 năm đã trôi qua, Đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta dù đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn bền bỉ tiến lên phía trước, viết tiếp vào những trang sử hào hùng của dân tộc.

Lễ Quốc Khánh là ngày để những người Việt Nam tỏ bày tấm lòng yêu nước, giương cao lá cờ đỏ sao vàng, tự hào hát vang Quốc ca nhắc nhớ công ơn của những chiến sĩ đã hi sinh để gìanh lại tự do và độc lập chủ quyền!

🇻🇳🇻🇳🇻🇳