KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

Ban chăm sóc sức khỏe học sinh triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19, bệnh sôt xuất huyết, tay chân miệng, cúm …Như sau:

– Thực hiện đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trên đường đến trường, từ trường về nhà, thực hiện sát khuẩn tay thường xuyên , kiểm tra nhiệt độ học sinh trong thời gian ở trường, nếu có bất thường phải xuống phòng y tế và báo cho gia đình đón về.

1/Bộ phận giáo viên : nhắc nhở học sinh thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay sau các hoạt động trải nghiệm ngoài lớp học, sau khi vệ sinh, trước và sau khi ăn…

– Kiểm tra thân nhiệt học sinh vào giờ nghỉ trưa

– Khi có học sinh ốm mệt đưa xuống phòng y tế kiểm tra và báo gia đình đón về .

– Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng, giữ ấm cổ ngực , mang mặc trang phục phù hợp với thời tiết để đảm bảo sức khỏe trong mùa đông.

2/Phụ trách bán trú :

– Thực hiện đeo khẩu trang , găng tay khi chia ăn cho học sinh, nhắc nhở học sinh ăn hết xuất, uống đủ nước ( học sinh lớp 1,2)

– Nhắc nhở học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, thực hiện nội quy trong sinh hoạt, học tập

3/ Nhà bếp :

  • Thực hiện mang mặc bảo hộ đầy đủ trong sơ chế chế biến và chia ăn.
  • Làm thực đơn cân đối phù hợp theo mùa để học sinh ăn ngon miệng đảm bảo sức khỏe.
  • Thường xuyên vệ sinh nhà ăn nhà bếp sạch sẽ

4/ Y tế:

  • Đôn đốc kiểm tra các bộ phận thực hiện công tác phòng chống dịch
  • Nắm bắt tình hình dịch bệnh tại địa phương, tại trường , và có phương án sử lý kịp thời.
  • Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất khi có sự cố trong trường

5/ Thực hiện “2K”  khuyến cáo của Bộ y tế : Thông điệp 2K+ (khẩu trang, khử khuẩn kết hợp “thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân)

6/ Tổ truyền thông: tuyên truyền tiêm vắc xin phòng dịch covid 19, phòng dịch cúm , cách phòng bệnh theo mùa

Hàng ngày BGH kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các bộ phận thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch.

BAN GIÁM HIỆU