Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021 – 2022: Thật nhiều cảm xúc và những điều đặc biệt

Sáng 5/9/2021, các cán bộ, nhân viên, giáo viên, các bậc cha mẹ và các con học sinh của Hệ thống Giáo dục Alaska đã cùng chào đón Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021 – 2022.