Trường Mầm non Alaska thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024:

2. CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ CUỐI NĂM HỌC 2022-2023:

3. CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2023-2024:

4. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2023-2024:

6. ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024: