Với mục tiêu giúp học sinh được tiếp cận khoa học bằng tiếng Anh, năm học 2023-2024, Alaska đầu tư thêm 3 phòng thí nghiệm khoa học và STEM để phục vụ cho Chương trình giảng dạy Khoa học Tiếng Anh và STEM.

Chương trình Science và STEM tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa các lĩnh vực Tiếng Anh, Khoa học, Kỹ thuật và Toán học nhằm phá đi khoảng cách giữa học thuật và thực tiễn, giúp học sinh không bị mơ hồ với kiến thức mình được học và sớm đặt ra kế hoạch cho tương lai.

Bằng việc được thực hành tại các phòng khoa học và STEM hiện đại, “mắt thấy – tai nghe – tay chạm” với các vật dụng, thiết bị, tình huống cụ thể, Chương trình Science và STEM sẽ giúp kích thích niềm đam mê học Tiếng Anh, khám phá khoa học của trẻ, qua đó rèn luyện tư duy đa chiều để học sinh hiểu sâu hơn vấn đề và có kết quả học tập tốt nhất.