Chương trình Mỹ thuật: Chương trình chia thành nhiều chủ đề, lấy chất liệu của cuộc sống giúp bồi dưỡng năng lực quan sát, phân tích, phát triển trí tuệ, trí tưởng tượng, góp phần hình thành nhân cách cho trẻ.

Chương trình Âm nhạc: Mỗi tuần một buổi, các Alaskids sẽ được học lý thuyết âm nhạc, luyện khẩu hình, xướng âm. Các buổi học âm nhạc giúp nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và tình yêu âm nhạc, nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh.