Mỗi tuần một buổi, các Alaskids sẽ được học lý thuyết âm nhạc, học hát, luyện khẩu hình, xướng âm, tham gia các chơi trò chơi âm nhạc… tại phòng âm nhạc. Các tiết học âm nhạc là thời khắc tuyệt vời để các Alaskids thể hiện cảm xúc, niềm vui, giảm bớt sự căng thẳng; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và tình yêu âm nhạc, hình thành ở trẻ những yếu tố của một nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà.