Alaska Academy – Thực hiện dự án với môn học STEM khi làm động cơ ô tô

| 03 Th.6 2022

🚙 Ở nội dung thiết kế ô tô động cơ dây chun, sẽ giúp các con học sinh củng cố 5 bước trong quy trình thiết kế kỹ thuật. Các con học sinh sẽ biết đặt câu hỏi, tượng tưởng, lên kế hoạch, làm và cải tiến. Qua đó giúp các con học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp, hợp tác khi làm việc nhóm, khả năng sáng tạo và tư duy phản biện.

 

 

 

 

 

 

💥 Không chỉ dừng lại ở hoạt động thực hành, ở nội dung này, các con học sinh còn được ôn tập lại các kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học như:

 

 

 

 

 

✅ Khoa học: Học và ôn tập lại khái niệm thế năng và động năng và sự chuyển đổi năng lượng để giúp ô tô chuyển động.

✅ Công nghệ: Học sinh lựa chọn và sử dụng các nguyên vật liệu đơn giản (bìa giấy, nắp chai nhựa, que tre, ống hút, dây chun) để thiết kế và làm dự án.

✅ Kỹ thuật: Học sinh hợp tác theo nhóm để thảo luận, lựa chọn, lên ý tưởng thiết kế và làm dự án cùng nhau.

✅ Toán học: Học sinh lựa chọn nguyên liệu và số lượng, ước tính giá thành nguyên liệu và giá thành thực tế sau khi hoàn thành xong dự án để đưa ra sự so sánh.

 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ALASKA

🏡 Lô NT1 Khu Đô Thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

📧 Email: info@alaska.edu.vn

💻 Website: www.alaska.edu.vn