Hội thi diễn ra từ 16/10-18/11/2023

☘️ Với chủ đề “Tạo hứng thú cho học sinh thông qua các tiết dạy học tích hợp gắn với trải nghiệm thực tế”, Hội thi tay nghề, thi giáo viên dạy giỏi năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Quốc tế Alaska đã chính thức được khỏi động.
☘️ Hội thi diễn ra từ 16/10-18/11/2023, trong đó, phương pháp dạy học tích cực của giáo viên được đánh giá dựa trên các tiêu chí:
🔹 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp hiệu quả các hoạt động giáo dục STEM trong dạy học.
🔹 Dạy học gắn với trải nghiệm thực tế của học sinh, thông qua dạy học chú trọng rèn cho học sinh phương pháp tự học, phát huy được tính tích cực, chủ động.
🔹 Chú ý đến việc dạy học phân hóa đối tượng học sinh, quan tâm đến mọi đối tượng học sinh; tăng cường cho học sinh hoạt động học tập cá nhân phối hợp với học tập hợp tác.
☘️ Mở đầu Hội thi, các cô giáo Tổ Tiếng Anh đã tích cực tham gia dự thi với những tiết dạy theo phương pháp STEM, tập trung vào cách thức để học sinh tiếp cận ngữ pháp Tiếng Anh theo hướng sáng tạo, dễ hiểu, dễ nhớ.
☘️ Việc đầu tư công sức, trí tuệ của các cô giáo Tổ Tiếng Anh ngay lập tức đã cho thấy hiệu quả khi mà hầu hết học sinh đều rất hứng thú với bài học. Trong suốt tiết học, các Alaskids không chỉ chủ động tiếp thu mà còn rất hăng hái xây dựng bài.
▶️ Hội thi tay nghề, thi giáo viên dạy giỏi không chỉ là hoạt động khẳng định tinh thần phấn đấu, ý chí vươn lên của giáo viên, đây còn là một trong những cơ sở để Alaska đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.