Alaska rất chú trọng đến “Văn hoá đọc” nên các con tôi được rèn thói quen đọc sách hàng ngày. Với định hướng giảng dạy lấy học sinh là trung tâm, các con tôi được tham gia, thể hiện mình trong rất nhiều hoạt động học tập và sự kiện thú vị.