Tôi thích cách khai thác giáo trình Tiếng Anh của Alaska. Mỗi nội dung đều được dạy rất kỹ, giúp các con nắm được kiến thức từ trên lớp nên về nhà các con có nhiều thời gian để chơi. Tôi vui vì con tự lập từng ngày và luôn hào hứng khi đến lớp.