Chương trình tiếng Việt
Chương trình Tiếng Việt

Những năm đầu cấp tiểu học là thời điểm quan trọng để làm quen và thành thạo tiếng mẹ đẻ, mặc dù theo học chương trình song ngữ nhưng các em học sinh vẫn phải nằm lòng tiếng Việt để tạo tiền đề vươn xa. Chương trình Tiếng Việt chuẩn kiến thức Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Với sĩ số lớp 26 học sinh/lớp kết hợp với phương pháp học tích hợp, tối ưu hóa chương trình của Bộ GD&ĐT; chương trình Tiếng Việt tại trường Tiểu học Quốc tế Alaska giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng chuẩn theo trọng tâm của từng cấp lớp đồng thời vẫn khơi gợi một cách tự nhiên tính sáng tạo và nâng cao khả năng tư duy của từng cá nhân.

- Tiếng Việt: Chương trình Tiếng Việt dựa trên sách giáo khoa tiểu học của Bộ Giáo dục nhưng được Tiến sĩ - Giảng viên văn học Diệu Lan Phương (Người sáng lập CLB Phát triển ngôn ngữ và EQ) biên soạn riêng với mục tiêu đảm bảo được kiến thức của Bộ Giáo dục theo từng cấp lớp nhưng cách triển khai bài học theo phương pháp riêng, thổi hơi thở Việt vào từng bài giảng một cách nhẹ nhàng giúp các em học sinh nâng cao năng lực cảm thụ, sáng tạo trong cách hành văn cũng như cảm xúc tư duy của mình.