Hồ sơ tuyển dụng

| 28 Th.12 2018
Ứng viên vui lòng gửi 01 Bộ hồ sơ đầy đủ dưới đây để tham gia đăng ký ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng của Nhà trường

 

  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hữu quan với thời hạn xác nhận không quá 06 tháng

 

  • Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn không quá 06 tháng kết luận đủ sức khỏe để làm việc do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế (cơ quan y tế từ cấp quận, huyện trở lên)

 

  • Bản sao văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, có chứng thực

 

  • Photo CMND 03 bản, có chứng thực

 

  • Ảnh 4x6

 

  • CV ứng tuyển