Chính sách tuyển dụng

| 28 Th.12 2018
Trường Tiểu học Quốc tế Alaska luôn chào đón những ứng viên gia nhập vào Ngôi nhà chung của chúng tôi. Ở đây, các bạn sẽ nhận được một chế độ và môi trường làm việc “Thiện chí – Hợp tác – Cùng phát triển”.

 

Với môi trường giáo dục và định hướng phát triển theo chuẩn quốc tế, trường Tiểu học Quốc tế Alaska coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chính vì vậy, chính sách nhân sự của Alaska được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra.