Thông điệp nhà sáng lập

| 26 Th.12 2018
 

"Với tâm niệm đem đến cho các con một phương pháp học mới để phát triển tư duy phản biện – làm chủ cuộc sống, Trường Tiểu học Quốc tế Alaska và toàn thể giáo viên, nhân viên của trường đã và đang nỗ lực hoàn thiện từng ngày. Trường Tiểu học Quốc Tế Alaska sẽ thực sự là ngôi nhà thứ hai của các con."

 

 

- Từ Nhà sáng lập Trường tiểu học Quốc Tế Alaska -