Tầm nhìn

| 24 Th.12 2018
 

Giá trị cốt lõi mà tập thể nhà trường Tiểu học Quốc Tế Alaska mang đến là nỗ lực không ngừng nghỉ vì một tương lai giáo dục Việt xứng tầm quốc tế, đào tạo ra những công dân toàn cầu trong tương lai.

 

Trường Tiểu học Quốc Tế Alaska chú trọng xây dựng môi trường giáo dục bền vững, truyền cảm hứng sáng tạo để mỗi học sinh có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.


Sở hữu hệ thống giáo dục toàn diện (trí tuệ, thể chất, tinh thần, giao tiếp xã hội), cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, chúng tôi tự tin mang đến một môi trường học tập độc đáo, lành mạnh; là “bệ phóng” thúc đẩy các em học sinh độc lập tư duy, bền bỉ sáng tạo, rèn giũa đạo đức, tính tự học, tự nghiên cứu.